Meditatie Amsterdam

Zijnsgeoriënteerde Meditatie is een eenvoudige en rijke vorm van meditatie. Het brengt je thuis in dit moment, het herinnert je eraan wie je ten diepste bent en wat je wilt in je leven. 

Meditatie is eenvoudig en diepgaand. Je leert jezelf op liefdevolle wijze uit de afleiding te halen, wat een rustgevend en verhelderend effect heeft op je lichaam en je energiesysteem. Het heeft als ervaring dat je je lichaam meer gaat bewonen en dat je helder van geest bent. Op die manier kom je responsief in het leven te staan en vind je creatieve antwoorden op jouw levensvragen.

Door midden van visualisatie herinner je wie je ten diepste bent. Je maakt contact met jouw natuurlijke aard. Veel mensen ervaren dit als ontroerend en diepgaand. Als thuiskomen. Je natuurlijke aard herinneren is verrijkend. Het maakt dat je een breuk maakt met wie je denkt te zijn naar aanleiding van je geschiedenis. Je blijkt veel ruimer, liefdevoller en krachtiger te zijn dan dat. 
De keerzijde is, dat je een offer moet brengen. Je moet de identificatie met je ego of je ‘ik’ of je dagelijkse zelf loslaten. Zo geef je ruimte aan jouw vrije, ware aard om voluit zichtbaar te zijn en geleefd te worden. Hierin zit jouw grootste levensvreugde ingesloten.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze Zijnsgeoriënteerde meditatie cursus.

Data zijn:
2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober,
11 en 25 november en 9 december 2019

Tijd:
19:30 – 21:30 uur

Locatie:
Nog niet bekend. Afhankelijk van het aantal deelnemers.
Ergens in Amsterdam Nieuw West, met gratis parkeren.

Investering:
125 euro pp (inclusief koffie of thee en materialen)

Aanmelden of meer informatie:
Digna Schenk of 06-45826724

Meditatie Alkmaar

Zijnsgeoriënteerde Meditatie is een eenvoudige en rijke vorm van meditatie. Het brengt je thuis in dit moment, het herinnert je eraan wie je ten diepste bent en wat je wilt in je leven. 

Meditatie is eenvoudig en diepgaand. Je leert jezelf op liefdevolle wijze uit de afleiding te halen, wat een rustgevend en verhelderend effect heeft op je lichaam en je energiesysteem. Het heeft als ervaring dat je je lichaam meer gaat bewonen en dat je helder van geest bent. Op die manier kom je responsief in het leven te staan en vind je creatieve antwoorden op jouw levensvragen.

Door midden van visualisatie herinner je wie je ten diepste bent. Je maakt contact met jouw natuurlijke aard. Veel mensen ervaren dit als ontroerend en diepgaand. Als thuiskomen. Je natuurlijke aard herinneren is verrijkend. Het maakt dat je een breuk maakt met wie je denkt te zijn naar aanleiding van je geschiedenis. Je blijkt veel ruimer, liefdevoller en krachtiger te zijn dan dat. 
De keerzijde is, dat je een offer moet brengen. Je moet de identificatie met je ego of je ‘ik’ of je dagelijkse zelf loslaten. Zo geef je ruimte aan jouw vrije, ware aard om voluit zichtbaar te zijn en geleefd te worden. Hierin zit jouw grootste levensvreugde ingesloten.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze Zijnsgeoriënteerde meditatie cursus.

Data zijn:
Maandagavond 9 en 23 september, 7 en 21 oktober,
4 en 18 november, 2 en 16 december 2019.

Tijd:
19:30 – 21:30 uur

Locatie:
Centrum Wakker, Westerweg 14 te Alkmaar

Investering:
125 euro pp (inclusief koffie of thee en materialen)

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met:
Digna Schenk of telefoonnummer 06-45826724


Studie – Verdiepingsgroep

Je perspectief verbreden veronderstelt samenwerking met anderen.
(uitspraak van de 14de Dalai Lama)

Niet weten is de grond van je wijsheid
(Hans Knibbe)

Studie- en verdiepingsgroep.
Het woord non-dualiteit valt steeds vaker. Er worden boeken over vol geschreven en binnen spirituele kringen zijn er steeds meer mensen bezig met Non-duaal Gewaarzijn. Maar wat is non-dualiteit eigenlijk? Waarom zou je je ermee bezig houden? En is het mogelijk om de duale werkelijkheid te verruilen voor een non-duale werkelijkheid?

In oktober start een meditatie / bezinningsgroep die non-dualiteit als begin en eindpunt neemt. Tijdens de bijeenkomsten zullen we proeven wat Non-duaal Gewaarzijn is. Dit als begin en eindpunt nemen is misschien wel het meest liefdevolle wat je kunt doen voor jezelf en anderen. Je vrije aard is sprankelend, liefdevol en spontaan aanwezig. 

Voor deze jaargroep laten we ons inspireren door het boek: Zie, je bent al vrij, van Hans Knibbe. In dit boek beschrijft Hans op sprankelende en inspirerende wijze hoe het besef van een ‘ik’ of ‘ego’ ontstaat en hoe je de identificatie met dit ‘ik’ of ‘ego’ los kunt laten. Wanneer we deze identificatie loslaten, herinneren we ons dat we al vrij zijn, dat er nergens een ‘ik’ te vinden is waar we aan vast kunnen houden. Alles blijkt met alles verbonden te zijn, puur en sprankelend in zijn ware aard.

De bijeenkomsten (zes dagen) hebben een meditatief, contemplatief karakter. Het is de bedoeling dat je thuis de theorie leest en bestudeert aan de hand van vragen. In het samenzijn kan uitwisseling plaatsvinden. Zo kan jou vrije aard zich aan je tonen.

Het vraagt moed om te studeren en wakker te worden!
Je wordt tijdens deze verdiepingsgroep uitgenodigd om voorbij het bekende te gaan. Om soms gebieden in jezelf te verkennen waarvan je misschien het bestaan niet wist. Eenvoudig omdat het aan je dagelijkse oog is onttrokken. Je stapt in de open werkelijkheid van nu, zonder conditioneringen. Dit is een vreugdevolle en rijke ervaring. Je ontdekt jouw vrije aard, levenslust en creativiteit. Echter, het kan ook dat je diepe angst of afweer tegen komt. Je moet veel innerlijke houvast loslaten en in de open werkelijkheid van nu stappen. Dit is het meest vreugdevolle wat je kunt doen en in de praktijk blijkt het veel van je te vragen om je af te stemmen op je vrije aard. Deze groep is voor mensen die bereid zijn om hierin te investeren.

Peter en Digna
Deze verdiepingsgroep geef ik samen met mijn partner Peter Hofstee-Schenk. Wij zijn beiden verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en student van Hans Knibbe. Wij ervaren het als grote rijkdom om de vreugde en liefde die wij in de afgelopen jaren dankzij dit werk hebben mogen ontdekken, door te geven aan anderen die hiermee in aanraking willen komen.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Praktische informatie
Data
19 en 20 oktober 2019
15 december 2019
15 en 16 februari 2020
19 april 2020

Locatie
Centrum voor Happiness
Hendrik van Wijnstraat 10 te Amsterdam
(op zondag gratis parkeren voor de deur)
Op loopafstand van NS Station Amsterdam Lelylaan

Investering
Digna gebruikt vanaf 2019 drie tarieven. Een standaard tarief, een genereus tarief en een tarief voor mensen met een laag inkomen. Het genereuze tarief is bedoeld voor mensen die het werk van Digna een warm hart toedragen en op die manier willen bijdragen aan haar werk. Zij zal dit geld gebruiken om Zijn in Beweging ook mogelijk te maken op plekken in de wereld waar weinig of geen geld is. Denk aan dansen met vluchtelingen, projecten op lagere scholen en dans met bejaarde ouderen in verzorgingshuizen. Digna is een ieder die hier een financiële bijdrage aan wil geven zeer dankbaar!

Genereus tarief 344 euro + vrijwillige bijdrage
Standaard tarief 344 euro
Tarief lage inkomens 272 euro

Lage inkomens

  • Alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
  • Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-

Zijnsgeoriënteerde Begeleiding

Ons hart kan sterk worden op de plaats waar het gebroken is.
(Jack Kornfield)

Pijn introduceert jou in het tedere aspect van jouw Hart.
(Hans Knibbe)

Zijnsgeoriënteerde Begeleiding
Zijnsgeoriënteerde begeleiding is begeleiding die jouw vrije, liefdevolle aard als uitgangspunt neemt. In dit licht wordt de casussen die jij inbrengt aangekeken. Dit maakt dat je leert om creatief te reageren op de situaties die jij in je leven tegenkomt. Je vrije aard als uitgangspunt nemen in je leven, is zowel naar jezelf, als je omgeving, het meest waarachtige wat je kunt doen. Je wordt er stralend en gevend van.

De begeleiding vindt plaats in een kleine groep (max. 5 personen).
Elke deelnemer brengt per bijeenkomst een casus in. Deze casus wordt op persoonlijke, vanuit de Zijnsgeoriënteerde theorie benadert. Zo leer je om de principes van Zijnsoriëntatie te integreren in je dagelijkse leven. Je herinnert je vrije en liefdevolle aard die je ten diepste bent, om deze op warmhartige wijze te leven in elke situatie in je leven.

Waarom begeleiding in een groep?
Alles wat in relatie is ontstaan kan op diep niveau oplossen als het in relatie waar mag zijn. We zijn als mens geen eilandjes, we zijn diep met elkaar verbonden. Wanneer we onze patronen los kunnen laten in verbinding, blijkt dat diep helend te zijn.

De andere reden om in een groep met dit werk bezig te zijn, is dat het heel leerzaam is om bij anderen aanwezig te zijn, tijdens de begeleiding. Mensen die waarachtig naar zichzelf durven en kunnen kijken, mensen die zich openen in relatie. Als mens zijn we gevoelige wezens die diep met elkaar verbonden zijn. Als iemand een casus inbrengt, herkennen we ons daar vaak allemaal in. Je doet dit werk dan ook niet alleen voor jezelf, maar voor en met elkaar. Dit blijkt een grote vrucht te zijn van deze dagen!

Hoe zien deze dagen er uit?
De dag begint met een meditatie. We starten vanuit Zijn, vanuit de non-duale grond. Aansluitend krijgen alle deelnemers 1 uur de tijd om vanuit de liefdevolle Zijnsblik naar de casus te kijken samen met Digna. Overige tijd wordt besteed om Zijnsgeoriënteerde theorie verder te verdiepen.
Er is een lunchpauze van 1 uur.

Wil je aan deze dagen deelnemen? Laat het weten aan Digna.

Praktische informatie
Data

De data zijn nog niet bekend. In het schooljaar 2019-2020 zullen er 6 bijeenkomsten zijn van een hele dag (10 – 16 uur). Verspreidt over het jaar zal er op 6 woensdagen een zitting zijn.

Locatie
Esther de Boer-van Rijkstraat 72-2 te Amsterdam

Investering
313 euro (inclusief 21% BTW voor particulieren)
313 euro (exclusief 21% BTW voor ZZP)

Zomer retraite 2019

Besef hoe eindig, waardevol en kort het leven is.
(Jack Kornfield)

Onbestendigheid is een bron van harmonie. Als we ons er niet tegen verzetten, hebben we vrede met de werkelijkheid.
(Pema Chödrön)

Herinneren van wie jij ten diepste bent.
In retraite gaan is een geschenk aan jezelf. Het is een heilig moment om jeZelf beter te leren kennen. Ik schrijf Zelf expres met een hoofdletter. Je leert jeZelf namelijk kennen voorbij je conditioneringen. Tijdens deze retraite leer je jeZelf kennen in je natuurlijke Stralende aard. Dit is vreugdevol en waarachtig.

Aandachtig erbij blijven, zonder een vinger te verroeren.
Je leert jezelf kennen ook op plekken waarvan je het bestaan misschien niet wist. Diepe stilte, uitbundige extase en de heilige aspecten van jouw wezen kunnen aan het licht komen als je er ruimte voor maakt. Soms klopt diepe pijn aan je deur. Ook dat is een heilig aspect van jouw wezen. Het vraagt moed om dit alles de ruimte te geven en er aandachtig bij te blijven zonder ook maar een vinger te verroeren.

Digna en Klazien.
Digna Schenk en Klazien verwegen verzorgen deze zomer voor de vierde keer samen een retraite in de School voor de Vrede. Digna verzorgt tijdens de retraite de meditaties, visualisaties, deelrondes en bewustzijnsoefeningen. Klazien verzorgt de stiltewandelingen en het mantra zingen.

Stilte.
We verblijven de gehele retraite in stilte. Ook tijdens de maaltijden of tijdens de wandelingen die we maken door het duin zullen we de stilte bewaren. Alleen het gebaar van stilte is al prachtig, verrijkend en diep thuiskomen bij jezelf.
Elke dag is er ook een integrerende deelronde. Dit is het enige tijdstip waarop de deelnemers praten en als je tijdens deze ronde niet wilt delen, dan wordt dat zeker gerespecteerd.

Methodes die deze retraite gebruikt worden:
Meditatie in Beweging
Zitmeditatie
Dansmeditatie
Loopmeditatie
Mantra Zingen
Integrerende deelrondes
Bewustzijnsoefeningen

Data van deze zomerretraite:
Dag van aankomst: dinsdagavond 30 juli 2019.
Start Retraite: Woensdagochtend 31 juli 2019 met de ochtend meditatie.
Einde Retraite: Zondagmiddag 4 augustus rond 16 uur.

Locatie:
School voor de Vrede. Deze is gelegen in het Lioba Klooster te Egmond Binnen. Herenweg 85 te Egmond Binnen.

Praktische informatie:
Het eten wordt deze dagen verzorgd door de zusters van het Klooster. Zij kunnen geen rekening houden met speciale diëten. Zij koken vegetarisch. Er is in de ochtend een broodmaaltijd, tijdens de lunch is er een warme maaltijd en in de avond is er weer een broodmaaltijd.
Mocht je een speciaal dieet hebben, neem dan zelf dingen mee die jij kunt gebruiken. Er is een kleine koelkast aanwezig. Er is helaas geen mogelijkheid om zelf te koken.

Elke deelnemer aan de retraite heeft een eigen eenpersoonskamer. Deze heeft een eenvoudig bed, een tafel met een stoel en een kledingkast. Toilet en douche zijn voor gezamenlijk gebruik op de gang.

Investering:
595 euro particulieren (inclusief 21% BTW)
595 euro ZZP (exclusief 21% BTW)

Bijkomende kosten:
Duinkaart voor de stiltewandelingen in de duinen. Deze kost 5,50 euro per week.

Inspiratie dag over Verlangens

Het onrecht van het verleden geeft jou geen enkel recht in het heden.
(Hans Knibbe)

Het leven betaald nooit de onbetaalde rekeningen van het verleden.
(Hans Knibbe)

Verlangens zijn puur en menselijk.
Ieder van ons heeft verlangens. Dat kunnen grote verlangens zijn of kleine. Het kunnen materiële verlangens zijn, zoals een nieuwe auto of een mooi muziek instrument, maar het kunnen ook hele eenvoudige en diepe verlangens zijn als: gezien worden door de ander of geliefd zijn.


Op deze dag die gaat over verlangens zullen we ons met name met die diepe en eenvoudige verlangens bezig houden. Je kunt je voorstellen dat je het verlangen om gezien te willen worden, in wie ten diepste bent, al je leven lang bij je draagt. Als heel klein kind wilde je al gezien worden in jouw wezensaard. Nu zal dit in sommige gevallen of op sommige momenten ook echt gebeurt zijn. Echter, wellicht op vele momenten ook niet en daarom leeft dit verlangen nu in jou.

Hoe ga je nu op een waarachtige wijze met je verlangens om?
Eisen van je omgeving om jou nu alsnog te zien, is niet zo’n handige oplossing. Meestal verlies je daarmee zelfs je vrienden en vriendinnen. Hoe doe je dat dan wel? Hoe kun jij op een waarachtige en liefdevolle wijze met jezelf en je verlangens omgaan. Dat gaan we op deze dag onderzoeken en beoefenen.

Je kunt je richten op verlangens die voor jou belangrijk zijn. Eenvoudige verlangens, die zoals gezegd diep in jou verankert zijn. Denk aan verlangens als: erbij willen horen, gezien willen worden, waardevol geacht willen worden, geliefd willen zijn, welkom geheten willen worden, complimenten willen krijgen om wie je bent, verbinding willen ervaren, willen horen dat iemand van je houdt etc. Hele legitieme en menselijke verlangens dus! Niets mis mee.

Peter en Digna
Digna geeft deze dag samen met haar partner Peter Hofstee-Schenk. Zij halen hun inspiratie voor deze dag uit de School voor Zijnsoriëntatie. Peter is al 20 jaar aan de School voor Zijnsoriëntatie betrokken. Digna studeert sinds 5 jaar aan de School en volgt momenteel de opleiding tot Zijnsgeoriënteerd Leraar.

Datum
30 juni 2019

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering
50 euro pp
Mensen met een minimum inkomen die graag aan deze dag willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Digna.

Aanmelden en Informatie
Je kunt je opgeven via Digna of 06-45826724

Inspiratie dag over Boosheid

Houding is belangrijker dan inhoud.
(Hans Knibbe)

Vrede in de gedachten wortelt in genegenheid en mededogen. Ze vergt een sterk inlevingsvermogen en een diepgaand gevoelsleven.
(14de Dalai Lama)

Laat je negatieve gedachten door je bewustzijn drijven zoals wolken door het luchtruim.(Jack Kornfield)

Nieuwsgierig worden naar Boosheid.
Deze dag gaat over Boosheid. Normaal gesproken vinden de meesten van ons boosheid een vervelende emotie die zo snel mogelijk weg moet. We plakken er een stikker “fout” op. We willen er vandaan en er niets mee te maken hebben. Nu zijn wij het met je eens als we domweg onze boosheid uitacten, we eigenlijk alleen schade berokkenen, zowel aan onszelf, als aan degene op wie we boos zijn, als aan de relatie tussen die twee.

Echter, wanneer we even tot tien tellen en rustig worden en dan beoefenen om benieuwd worden naar boosheid, dan heeft het je opeens heel veel te vertellen. In boosheid schuilt een enorme boodschap die we niet leren kennen als we boosheid alleen maar afwijzen.

Onderzoek je Boosheid.
Deze dag gaan we via een duidelijke structuur onze boosheid onderzoeken. We worden nieuwsgierig naar de boosheid en de boodschap van boosheid. Daarmee leer je gelijk anders met je boosheid omgaan. Voel je vooral welkom om eens op een waarachtige wijze met boosheid om te gaan.

Peter en Digna
Digna geeft deze dag samen met haar partner Peter Hofstee-Schenk. Zij halen hun inspiratie voor deze dag uit de School voor Zijnsoriëntatie. Peter is al 20 jaar aan de School voor Zijnsoriëntatie betrokken. Digna studeert sinds 5 jaar aan de School en volgt momenteel de opleiding tot Zijnsgeoriënteerd Leraar.

Datum
14 april 2019

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering
50 euro pp
Mensen met een minimum inkomen die graag aan deze dag willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Digna.

Aanmelden en Informatie
Je kunt je opgeven via Digna of 06-45826724

Stilte Middag 5 januari 2019 Leiden

Stil worden, geeft ruimte. Ruimte om te vertragen. Ruimte om de schoonheid van dit moment te ervaren. Wanneer we oefenen om letterlijk en figuurlijk stil te staan, worden we ons bewust van onszelf en onze omgeving. In ons dagelijkse leven staan we bijna nooit stil. We zijn ons vaak nauwelijks bewust van hoe we zitten, lopen of eten.

Wanneer mensen bij ons in een workshop komen en wij ze uitnodigen om juist wel stil te staan bij de normale handelingen die wij in het leven doen, dan blijkt ze daar enorme rijkdom in te ervaren. Het blijkt heel plezierig te zijn om in alle eenvoud Stil te Staan.

Stil staan, stoppen met ‘op weg zijn’ en bewust worden van hier en nu, kan ook onrust en ongemak aan het licht brengen. Wanneer we hier op een waarachtige manier mee leren omgaan, gaan de klokken van liefde luiden! We leren op een compassievolle wijze met onszelf omgaan en daarmee leren we automatisch ook compassievol zijn naar anderen.

Wij, Klazien Verwegen en Digna Schenk, nodigen je uit voor de workshop Eenvoudig Zijn op zaterdagmiddag 5 januari 2019. Digna zal tijdens deze middag de meditatie verzorgen en Klazien neemt ons mee in haar prachtige Mantra zang. Kom en ervaar de Rijkdom van Eenvoudig Zijn!

Praktische zaken:
Datum:
Zaterdag 5 januari 2019

Tijden:
Start 13 uur – 17 uur

Locatie:
Yoga Centrum Leidsehout
Groene Marerijk 100 Leiden

Investering:
25 euro pp

Aanmelden:
Digna of 06-45826724

Jezelf zijn binnen een partnerrelatie 13 januari 2019

Zodra men het inzicht aanvaardt
Dat er zelfs tussen de innigst
Verbonden mensen
Oneindige afstanden blijven bestaan,

Kan zich een wonderbaarlijk
Samenleven ontwikkelen,

Als zij erin slagen van de afstand
Tussen hen te houden,

Waardoor het mogelijk wordt
De ander
In zijn geheel
Tegen de hemel afgetekend te zien.

(Gedicht Rainer Maria Rilke)

Jezelf zijn binnen je relatie. Dat klink zo logisch en eenvoudig als wat! Toch blijkt het in de praktijk dat het helemaal niet zo makkelijk is om jezelf te zijn binnen je relatie. Natuurlijk verlangen we er allemaal naar dat er van ons gehouden wordt, precies zoals we zijn.

Misschien is het wel zo dat een partnerrelatie een prachtige plek is om te ontdekken wie je bent. Om steeds jezelf in te brengen. Om steeds jouw kleur aan de relatie te geven. Om jezelf te laten zien, om jouw eigenheid in te brengen. Jezelf en je partner op die manier tot bloei te laten komen.

Echter in onze jeugd hebben we allerlei boodschappen meegekregen dat bepaalde kanten van ons minder mooi, minder welkom waren. We moesten dingen afleren. Soms hebben we deze boodschap heel helder te horen gekregen: “Stop met…”. Vaker hebben we zelf conclusies getrokken over wat wel en niet welkom was, wat goed of niet goed aan ons zou zijn. Deze conclusie hebben we getrokken naar aanleiding van een verbaasd of afkeurend gezicht of lichaamshouding van onze omgeving. Soms heb je je misschien uitgelachen gevoeld of heb je waardering gemist voor iets waar je hard voor had gewerkt, etc.

Door al deze boodschappen zijn we ons gaan aanpassen. We zijn op de plekken die niet welkom waren, gaan dimmen. Andere aspecten, die wel welkom waren, hebben we uitvergroot. Je hebt dus bepaalde aspecten van jezelf niet kunnen ontwikkelen.

Partnerrelaties zijn bijzondere relaties. Het is de uitgelezen plek om jezelf helemaal te laten zien. Om ook die kanten van jezelf te ontdekken die je van jezelf afwijst, waar je onzeker over bent of die in je jeugd niet welkom waren. Het is de plek om Ja te zeggen tegen je partner en ook tegen jezelf! Om te stoppen met jezelf aan te passen en in te houden, om juist te oefenen om voluit jezelf te zijn in al je kleurenpracht.

Deze dag staat in het teken van ‘anders zijn’. Je partner helemaal eren in wie hij/zij is. En jezelf helemaal ‘waar’ laten zijn binnen de relatie. Om niet aan elkaar te sleutelen, maar juist het anders zijn van elkaar helemaal in beeld nemen. Om daar eens bij stil te staan en te ervaren wat het doet als je dit volledig waar laat zijn binnen de relatie.

Ben je nieuwsgierig hoe jij en je partner volledig ‘vrij en verbonden’ in relatie kunnen zijn? Jullie zijn van harte welkom op 13 januari 2019 in Driebergen.

Datum:
13 januari 2019

Locatie:
Vrije School De Vuurvogel
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering:
160 euro per stel per dag. Dit is inclusief Inclusief koffie, thee en materialen. Er is plek voor maximaal 10 stellen die deelnemen. Je kunt je bijdrage voldoen via rekeningnummer NL94 ASNB 0709 1893 62 Digna Schenk o.v.v. Eenvoudig Beminnen + datum + je volledige voor en achternaam.

Meenemen:
Eigen lunch
Flesje water
Dekentje
Warme sokken

Aanmelden en informatie:
Stuur een berichtje aan Digna of bel met 06-45826724

Omgaan met Verlangens binnen je relatie 24 februari 2019

Wij gaan ervan uit dat elke intieme relatie kostbaar is. Het is de plek waar we alle aspecten van onszelf en de ander tegen komen. Binnen elke relatie laten we onze gezonde volwassen aspecten zien. Binnen een intieme relatie komen ook onze onbewuste, onderdrukte en onontwikkelde aspecten aan het licht. Wanneer we steeds JA zeggen naar onze partner en onszelf, ook als de minder volwassen aspecten zichtbaar worden, kunnen we enorm groeien! We kunnen onszelf dan op alle niveaus leren kennen. We kunnen leren om voorbij onze primitieve lust-onlust oriëntatie te gaan en om gevend en liefhebbend te worden naar elkaar, in alle omstandigheden.

Wij zien het als groot goed om steeds Ja naar elkaar te zeggen, ook als het moeilijk wordt binnen de relatie. Wij, Peter en Digna, hebben het lang niet altijd gemakkelijk (gehad) binnen onze relatie. Door steeds Ja tegen elkaar te zeggen, wat er ook op ons pad is, zijn we juist heel dicht bij elkaar gekomen. Wij zeggen nu: niet ondanks, maar dankzij de issues in ons leven, zijn we zo rijk met elkaar.

Een vaardigheid die hier belangrijk is, is om je verlangens op je eigen bord te nemen. Elk mens is anders en heeft eigen verlangens. Wanneer we van onze partner verlangen dat hij of zij onze verlangens vervult, worden we eisend en teleurgesteld, omdat hij/zij dat zeker niet in alle gevallen zal doen. Dat is de dood in de pot voor je relatie. Wanneer we ons verlangen op ons eigen bord kunnen nemen, vloeit de energie die in het verlangen verborgen ligt, terug naar onszelf. We worden er sterk van. Tegelijkertijd zetten we onze partner vrij om voor ons te zorgen. “Set them free” zingt Sting. Wat ons betreft een belangrijke daad binnen partner relaties!

Ben je nieuwsgierig hoe jij op een gezonde wijze met jouw verlangens binnen je relatie om kunt gaan? Kom, samen met je partner op zondag 24 februari 2019 te Driebergen.

Datum:
Zondag 24 februari 2019

Locatie:
Vrije School De Vuurvogel
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering:
160 euro per stel per dag. Dit is inclusief Inclusief koffie, thee en materialen. Er is plek voor maximaal 10 stellen die deelnemen. Je kunt je bijdrage voldoen via rekeningnummer NL94 ASNB 0709 1893 62 Digna Schenk o.v.v. Eenvoudig Beminnen + datum + je volledige voor en achternaam.

Meenemen:
Eigen lunch
Eventueel flesje water
Dekentje
Warme sokken

Aanmelden en informatie:
Stuur een berichtje aan Digna of bel met 06-45826724