Je perspectief verbreden veronderstelt samenwerking met anderen.
(uitspraak van de 14de Dalai Lama)

Niet weten is de grond van je wijsheid
(Hans Knibbe)

Wat is Zijnsoriëntatie?
Zijnsoriëntatie is een prachtige, wijze levensvisie die schatplichtig is aan het Tibetaans boeddhisme. Tevens heeft het zijn wortels in de westerse samenleving met alle kennis en wijsheid die daarbij hoort.

Zijnsoriëntatie herinnert ons aan onze authentieke, vrije aard, aan wie we zijn als we de hechting aan onze geschiedenis loslaten. We ontdekken dan dat we stralende en liefdevolle wezens zijn. Dat noemen wij jouw Spirit aard.
Op een nog fundamenteler niveau ben je niet in woorden te vatten. Je bent puur en onbeschreven, open en vrij. Jouw vorm is vrij, open en onbenoembaar. Dit is het non-duale niveau.

De verdiepingsgroep.
In deze verdiepingsgroep is het doel om in een groep van maximaal 20 deelnemers deze prachtige levensvisie te bestuderen. Je zou het ook vaardig worden kunnen noemen, want we zullen de theorie niet alleen bestuderen, we zullen het ook via bewustzijnsstructuren beoefenen, onderzoeken, beproeven en eigen maken.

Elke dag of tweedaagse heeft een thema. Voor aanvang van de bijeenkomst word je gevraagd om de theorie rond dit thema te bestuderen. Op de dagen zelf kunnen we de theorie dan bevragen en onderzoeken. Dit doen we door middel van meditatie, visualisatie, dans en onderzoeksstructuren.

Het vraagt moed om te studeren en wakker te worden!
Je wordt tijdens deze verdiepingsgroep uitgenodigd om voorbij het bekende te gaan. Om soms gebieden in jezelf te verkennen waarvan je misschien het bestaan niet wist. Eenvoudig omdat het aan je dagelijkse oog is onttrokken. Je stapt in de open werkelijkheid van nu, zonder conditioneringen. Dit is een vreugdevolle en rijke ervaring. Je ontdekt jouw vrije aard, levenslust en creativiteit. Echter, het kan ook dat je diepe angst of afweer tegen komt. Je moet veel innerlijke houvast loslaten in de open werkelijkheid van nu. Het is dus niet zomaar een jaargroep. In de praktijk blijkt het veel van je te vragen om je af te stemmen op je vrije aard. Deze groep is voor mensen die bereid zijn om hierin te investeren.

Peter en Digna
Deze verdiepingsgroep geef ik samen met mijn partner Peter Hofstee-Schenk. Wij zijn beiden verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en student van Hans Knibbe. Wij ervaren het als grote rijkdom om de vreugde en liefde die wij in de afgelopen jaren dankzij dit werk hebben mogen ontdekken, door te geven aan anderen die hiermee in aanraking willen komen.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Praktische informatie
Data (nog even onder voorbehoud)
19 en 20 oktober 2019
15 december 2019
15 en 16 februari 2020
19 april 2020

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen.
Faunalaan 250 te Driebergen
(gratis parkeren voor de deur)

Investering
Digna gebruikt vanaf 2019 drie tarieven. Een standaard tarief, een genereus tarief en een tarief voor mensen met een laag inkomen. Het genereuze tarief is bedoeld voor mensen die het werk van Digna een warm hart toedragen en op die manier willen bijdragen aan haar werk. Zij zal dit geld gebruiken om Zijn in Beweging ook mogelijk te maken op plekken in de wereld waar weinig of geen geld is. Denk aan dansen met vluchtelingen, projecten op lagere scholen en dans met bejaarde ouderen in verzorgingshuizen. Digna is een ieder die hier een financiële bijdrage aan wil geven zeer dankbaar!

Genereus tarief 344 euro + vrijwillige bijdrage
Standaard tarief 344 euro
Tarief lage inkomens 272 euro

Lage inkomens

  • Alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
  • Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-

Ons hart kan ster worden op de plaats waar het gebroken is.
(Jack Kornfield)

Pijn introduceert jou in het tedere aspect van jouw Hart.
(Hans Knibbe)

Wat is Padcoaching?
Padcoaching is begeleiding die plaatsvindt in een kleine groep (max. 4 personen). De Zijnsgeoriënteerde padcoaching staat in het teken van herinnering aan wie jij ten diepste bent. Tevens word je steeds opnieuw uitgenodigd om te ontdekken wat je ècht wilt en al doende uit te vinden hoe je dit in je dagelijks leven in volle vrijheid vorm kunt geven.

Elke deelnemer aan de padcoachgroep brengt per bijeenkomst een casus in. Deze casus wordt op persoonlijke, vanuit de Zijnsgeoriënteerde theorie benadert. Zo leer je om de principes van Zijnsoriëntatie te integreren in je dagelijkse leven. Op je werk, in je relaties met de mensen om je heen en in je dagelijkse doen en laten. We herinneren onze vrije en liefdevolle aard die we ten diepste zijn, om deze vrije aard te leven in elke situatie in ons leven.

Waarom coaching in een groep?
Alles wat in relatie is ontstaan kan op diep niveau oplossen als het in relatie waar mag zijn. We zijn als mens geen eilandjes, we zijn diep met elkaar verbonden. Wanneer we onze patronen los kunnen laten in verbinding, blijkt dat diep helend te zijn.

De andere reden om in een groep met dit werk bezig te zijn, is dat het heel leerzaam is om bij anderen aanwezig te zijn. Mensen die waarachtig naar zichzelf durven en kunnen kijken, mensen die zich openen in relatie. Als mens zijn we gevoelige wezens die diep met elkaar verbonden zijn. Als iemand een casus inbrengt, herkennen we ons er vaak allemaal in. Je doet dit werk dan ook niet alleen voor jezelf, maar voor en met elkaar. Dit blijkt een grote vrucht te zijn van deze dagen!

Hoe zien deze dagen er uit?
De dag begint met een meditatie. We starten vanuit Zijn, vanuit onze non-duale grond. Aansluitend krijgen alle deelnemers 1 uur de tijd om vanuit de liefdevolle Zijnsblik naar de casus te kijken samen met Digna. Overige tijd wordt besteed om Zijnsgeoriënteerde theorie verder te verdiepen.
Er is een lunchpauze van 1 uur ergens rond het middaguur.

Wil je aan deze dagen deelnemen? Laat het weten aan Digna.

Praktische informatie
Data

De data zijn nog niet bekend. In het schooljaar 2019-2020 zullen er 6 bijeenkomsten zijn van een hele dag (10 – 16 uur). Waarschijnlijk op vrijdag.

Locatie
Ergens in Amsterdam

Investering
313 euro (inclusief 21% BTW voor particulieren)
313 euro (exclusief 21% BTW voor ZZP)Foto Digna Schenk

Besef hoe eindig, waardevol en kort het leven is.
(Jack Kornfield)

Onbestendigheid is een bron van harmonie. Als we ons er niet tegen verzetten, hebben we vrede met de werkelijkheid.
(Pema Chödrön)

Herinneren van wie jij ten diepste bent.
In retraite gaan is een geschenk aan jezelf. Het is een heilig moment om jeZelf beter te leren kennen. Ik schrijf Zelf expres met een hoofdletter. Je leert jeZelf namelijk kennen voorbij je conditioneringen. Tijdens deze retraite leer je jeZelf kennen in je natuurlijke Stralende aard. Dit is vreugdevol en waarachtig.

Aandachtig erbij blijven, zonder een vinger te verroeren.
Je leert jezelf kennen ook op plekken waarvan je het bestaan misschien niet wist. Diepe stilte, uitbundige extase en de heilige aspecten van jouw wezen kunnen aan het licht komen als je er ruimte voor maakt. Soms klopt diepe pijn aan je deur. Ook dat is een heilig aspect van jouw wezen. Het vraagt moed om dit alles de ruimte te geven en er aandachtig bij te blijven zonder ook maar een vinger te verroeren.

Digna en Klazien.
Digna Schenk en Klazien verwegen verzorgen deze zomer voor de vierde keer samen een retraite in de School voor de Vrede. Digna verzorgt tijdens de retraite de meditaties, visualisaties, deelrondes en bewustzijnsoefeningen. Klazien verzorgt de stiltewandelingen en het mantra zingen.

Stilte.
We verblijven de gehele retraite in stilte. Ook tijdens de maaltijden of tijdens de wandelingen die we maken door het duin zullen we de stilte bewaren. Alleen het gebaar van stilte is al prachtig, verrijkend en diep thuiskomen bij jezelf.
Elke dag is er ook een integrerende deelronde. Dit is het enige tijdstip waarop de deelnemers praten en als je tijdens deze ronde niet wilt delen, dan wordt dat zeker gerespecteerd.

Methodes die deze retraite gebruikt worden:
Meditatie in Beweging
Zitmeditatie
Dansmeditatie
Loopmeditatie
Mantra Zingen
Integrerende deelrondes
Bewustzijnsoefeningen

Data van deze zomerretraite:
Dag van aankomst: dinsdagavond 30 juli 2019.
Start Retraite: Woensdagochtend 31 juli 2019 met de ochtend meditatie.
Einde Retraite: Zondagmiddag 4 augustus rond 16 uur.

Locatie:
School voor de Vrede. Deze is gelegen in het Lioba Klooster te Egmond Binnen. Herenweg 85 te Egmond Binnen.

Praktische informatie:
Het eten wordt deze dagen verzorgd door de zusters van het Klooster. Zij kunnen geen rekening houden met speciale diëten. Zij koken vegetarisch. Er is in de ochtend een broodmaaltijd, tijdens de lunch is er een warme maaltijd en in de avond is er weer een broodmaaltijd.
Mocht je een speciaal dieet hebben, neem dan zelf dingen mee die jij kunt gebruiken. Er is een kleine koelkast aanwezig. Er is helaas geen mogelijkheid om zelf te koken.

Elke deelnemer aan de retraite heeft een eigen eenpersoonskamer. Deze heeft een eenvoudig bed, een tafel met een stoel en een kledingkast. Toilet en douche zijn voor gezamenlijk gebruik op de gang.

Investering:
595 euro particulieren (inclusief 21% BTW)
595 euro ZZP (exclusief 21% BTW)

Bijkomende kosten:
Duinkaart voor de stiltewandelingen in de duinen. Deze kost 5,50 euro per week.

Het onrecht van het verleden geeft jou geen enkel recht in het heden.
(Hans Knibbe)

Het leven betaald nooit de onbetaalde rekeningen van het verleden.
(Hans Knibbe)

Verlangens zijn puur en menselijk.
Ieder van ons heeft verlangens. Dat kunnen grote verlangens zijn of kleine. Het kunnen materiële verlangens zijn, zoals een nieuwe auto of een mooi muziek instrument, maar het kunnen ook hele eenvoudige en diepe verlangens zijn als: gezien worden door de ander of geliefd zijn.


Op deze dag die gaat over verlangens zullen we ons met name met die diepe en eenvoudige verlangens bezig houden. Je kunt je voorstellen dat je het verlangen om gezien te willen worden, in wie ten diepste bent, al je leven lang bij je draagt. Als heel klein kind wilde je al gezien worden in jouw wezensaard. Nu zal dit in sommige gevallen of op sommige momenten ook echt gebeurt zijn. Echter, wellicht op vele momenten ook niet en daarom leeft dit verlangen nu in jou.

Hoe ga je nu op een waarachtige wijze met je verlangens om?
Hoe ga je nu op een waarachtige manier met dit verlangen om? Eisen van je omgeving om jou nu alsnog te zien, is niet zo’n handige oplossing. Meestal verlies je daarmee zelfs je vrienden en vriendinnen. Hoe doe je dat dan wel? Hoe kun jij op een waarachtige en liefdevolle wijze met jezelf en je verlangens omgaan. Dat gaan we op deze dag onderzoeken en beoefenen.

Je kunt je richten op verlangens die voor jou belangrijk zijn. Eenvoudige verlangens, die zoals gezegd diep in jou verankert zijn. Denk aan verlangens als: erbij willen horen, gezien willen worden, waardevol geacht willen worden, geliefd willen zijn, welkom geheten willen worden, complimenten willen krijgen om wie je bent, verbinding willen ervaren, willen horen dat iemand van je houdt etc. Hele legitieme en menselijke verlangens dus! Niets mis mee.

Peter en Digna
Digna geeft deze dag samen met haar partner Peter Hofstee-Schenk. Zij halen hun inspiratie voor deze dag uit de School voor Zijnsoriëntatie. Peter is al 20 jaar aan de School voor Zijnsoriëntatie betrokken. Digna studeert sinds 5 jaar aan de School en volgt momenteel de opleiding tot Zijnsgeoriënteerd Leraar.

Datum
30 juni 2019

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering
50 euro pp
Mensen met een minimum inkomen die graag aan deze dag willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Digna.

Aanmelden en Informatie
Je kunt je opgeven via Digna of 06-45826724

Houding is belangrijker dan inhoud.
(Hans Knibbe)

Vrede in de gedachten wortelt in genegenheid en mededogen. Ze vergt een sterk inlevingsvermogen en een diepgaand gevoelsleven.
(14de Dalai Lama)

Laat je negatieve gedachten door je bewustzijn drijven zoals wolken door het luchtruim.(Jack Kornfield)

Nieuwsgierig worden naar Boosheid.
Deze dag gaat over Boosheid. Normaal gesproken vinden de meesten van ons boosheid een vervelende emotie die zo snel mogelijk weg moet. We plakken er een stikker “fout” op. We willen er vandaan en er niets mee te maken hebben. Nu zijn wij het met je eens als we domweg onze boosheid uitacten, we eigenlijk alleen schade berokkenen, zowel aan onszelf, als aan degene op wie we boos zijn, als aan de relatie tussen die twee.

Echter, wanneer we even tot tien tellen en rustig worden en dan beoefenen om benieuwd worden naar boosheid, dan heeft het je opeens heel veel te vertellen. In boosheid schuilt een enorme boodschap die we niet leren kennen als we boosheid alleen maar afwijzen.

Onderzoek je Boosheid.
Deze dag gaan we via een duidelijke structuur onze boosheid onderzoeken. We worden nieuwsgierig naar de boosheid en de boodschap van boosheid. Daarmee leer je gelijk anders met je boosheid omgaan. Voel je vooral welkom om eens op een waarachtige wijze met boosheid om te gaan.

Peter en Digna
Digna geeft deze dag samen met haar partner Peter Hofstee-Schenk. Zij halen hun inspiratie voor deze dag uit de School voor Zijnsoriëntatie. Peter is al 20 jaar aan de School voor Zijnsoriëntatie betrokken. Digna studeert sinds 5 jaar aan de School en volgt momenteel de opleiding tot Zijnsgeoriënteerd Leraar.

Datum
14 april 2019

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen
Faunalaan 250 te Driebergen

Investering
50 euro pp
Mensen met een minimum inkomen die graag aan deze dag willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Digna.

Aanmelden en Informatie
Je kunt je opgeven via Digna of 06-45826724