Verdiepingsgroep Zijnsgeoriënteerde Theorie

Je perspectief verbreden veronderstelt samenwerking met anderen.
(uitspraak van de 14de Dalai Lama)

Niet weten is de grond van je wijsheid
(Hans Knibbe)

Wat is Zijnsoriëntatie?
Zijnsoriëntatie is een prachtige, wijze levensvisie die schatplichtig is aan het Tibetaans boeddhisme. Tevens heeft het zijn wortels in de westerse samenleving met alle kennis en wijsheid die daarbij hoort.

Zijnsoriëntatie herinnert ons aan onze authentieke, vrije aard, aan wie we zijn als we de hechting aan onze geschiedenis loslaten. We ontdekken dan dat we stralende en liefdevolle wezens zijn. Dat noemen wij jouw Spirit aard.
Op een nog fundamenteler niveau ben je niet in woorden te vatten. Je bent puur en onbeschreven, open en vrij. Jouw vorm is vrij, open en onbenoembaar. Dit is het non-duale niveau.

De verdiepingsgroep.
In deze verdiepingsgroep is het doel om in een groep van maximaal 20 deelnemers deze prachtige levensvisie te bestuderen. Je zou het ook vaardig worden kunnen noemen, want we zullen de theorie niet alleen bestuderen, we zullen het ook via bewustzijnsstructuren beoefenen, onderzoeken, beproeven en eigen maken.

Elke dag of tweedaagse heeft een thema. Voor aanvang van de bijeenkomst word je gevraagd om de theorie rond dit thema te bestuderen. Op de dagen zelf kunnen we de theorie dan bevragen en onderzoeken. Dit doen we door middel van meditatie, visualisatie, dans en onderzoeksstructuren.

Het vraagt moed om te studeren en wakker te worden!
Je wordt tijdens deze verdiepingsgroep uitgenodigd om voorbij het bekende te gaan. Om soms gebieden in jezelf te verkennen waarvan je misschien het bestaan niet wist. Eenvoudig omdat het aan je dagelijkse oog is onttrokken. Je stapt in de open werkelijkheid van nu, zonder conditioneringen. Dit is een vreugdevolle en rijke ervaring. Je ontdekt jouw vrije aard, levenslust en creativiteit. Echter, het kan ook dat je diepe angst of afweer tegen komt. Je moet veel innerlijke houvast loslaten in de open werkelijkheid van nu. Het is dus niet zomaar een jaargroep. In de praktijk blijkt het veel van je te vragen om je af te stemmen op je vrije aard. Deze groep is voor mensen die bereid zijn om hierin te investeren.

Peter en Digna
Deze verdiepingsgroep geef ik samen met mijn partner Peter Hofstee-Schenk. Wij zijn beiden verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en student van Hans Knibbe. Wij ervaren het als grote rijkdom om de vreugde en liefde die wij in de afgelopen jaren dankzij dit werk hebben mogen ontdekken, door te geven aan anderen die hiermee in aanraking willen komen.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Praktische informatie
Data (nog even onder voorbehoud)
19 en 20 oktober 2019
15 december 2019
15 en 16 februari 2020
19 april 2020

Locatie
Vrije School de Vuurvogel te Driebergen.
Faunalaan 250 te Driebergen
(gratis parkeren voor de deur)

Investering
Digna gebruikt vanaf 2019 drie tarieven. Een standaard tarief, een genereus tarief en een tarief voor mensen met een laag inkomen. Het genereuze tarief is bedoeld voor mensen die het werk van Digna een warm hart toedragen en op die manier willen bijdragen aan haar werk. Zij zal dit geld gebruiken om Zijn in Beweging ook mogelijk te maken op plekken in de wereld waar weinig of geen geld is. Denk aan dansen met vluchtelingen, projecten op lagere scholen en dans met bejaarde ouderen in verzorgingshuizen. Digna is een ieder die hier een financiële bijdrage aan wil geven zeer dankbaar!

Genereus tarief 344 euro + vrijwillige bijdrage
Standaard tarief 344 euro
Tarief lage inkomens 272 euro

Lage inkomens

  • Alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
  • Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-